Voorwaarden

  • Onze prijzen zijn inclusief: BTW, omniumverzekering met een vrijstelling van €1 500, pechbijstand, verbruik van meegeleverde gas en wc-producten.
  • Brandstofverbruik en extra gas is ten laste van de huurder. Wij leveren toe met een volle tank en vragen om het voertuig volgetankt terug binnen te leveren. Het eventuele verschil wordt aangerekend aan de huurder met een extra handlingfee van €20.
  • Boetes die na de huur worden ontvangen, worden alsnog doorgerekend naar de huurder.
  • De inbegrepen kilometers staan op de eerste bladzijde vermeld. Extra verreden kilometers worden aan €0,25/km incl btw aangerekend.
  • De waarborg wordt één maand na het einde van de huur vrijgegeven, dit om eventuele boetes die na de huurperiode binnen komen, te dekken.”

VERHUURTERMIJNEN

Weekendverhuur:

De voertuigen dienen op afspraak afgehaald op vrijdagnamiddag tussen 15:00 h en 18:00 h.

Uiterlijk op maandagochtend moet de wagen terug binnengeleverd tussen 09:00 h en 10:00 h.”

midweekverhuur:

De voertuigen dienen op afspraak afgehaald op maandagnamiddag tussen 15:00 h en 18:00 h.

Uiterlijk op vrijdagochtend moet de wagen terug binnengeleverd tussen 09:00 h en 10:00 h.”

weekverhuur:

De voertuigen dienen op afspraak afgehaald op maandagnamiddag tussen 15:00 h en 18:00 h.

Uiterlijk op maandagochtend moet de wagen terug binnengeleverd tussen 09:00 h en 10:00 h.

of

De voertuigen dienen op afspraak afgehaald op vrijdagnamiddag tussen 15:00 h en 18:00 h.

Uiterlijk op vrijdagochtend moet de wagen terug binnengeleverd tussen 09:00 h en 10:00 h.”

Laattijdige inlevering kan leiden tot het aanrekenen van een schadevergoeding, zijnde minimum één extra huurdag.

 

UITRUSTING

“1) Volgens inventaris omvat de uitrusting een uitdraaibare luifel, een aansluitsnoer voor 220v elektriciteit, een vulslang voor water, het nodige kook- en eetgerei, twee gasflessen en wc-product.

2) De mobilhomes zijn voorzien van een antidiefstalsysteem met stroomonderbreker. de diefstalverzekering dekt geen persoonlijke bezittingen van de huurder.

3) De wagen is uitgerust met een tracking systeem”

 

WAT IS VERBODEN

“1) Toestellen zoals een microwave en een friteuse zijn niet toegelaten. De brandverzekering vervalt bij gebruik van deze toestellen.

2) Roken is strikt verboden in de ganse motorhome. Bij vastgestelde inbreuk wordt een forfaitaire schadevergoeding van 500 € in rekening gebracht.

3) Geen enkel huisdier is toegelaten.

4) Eventuele boetes, onder meer van snelheid, parkeren en te zwaar beladen (MTM), vallen volledig ten laste van de huurder. (MTM = maximaal toegelaten massa, zie COC)”

 

VOORWAARDEN

“1) Onze huurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen, reizen buiten Europa wordt niet toegestaan.

2) In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (vb bij schade, panne of dergelijke) heeft de verhuurder het recht een ander voertuig in te schakelen zonder enige vorm van schadevergoeding of herroeping. In het geval dat er geen vervangvoertuig ter beschikking zou zijn, dit ten gevolge van diezelfde overmacht, schade,panne of dergelijke heeft de verhuurder het recht een andere huurperiode voor te stellen aan de huurder, dit met een commerciële tussenkomst van 50% van de huurprijs. Het tijdstip van deze laatste huur wordt in overeenstemming tussen huurder en verhuurder bepaald.

3) Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, dit conform de Europese wetgeving hierover.

4) Iedere overtreding met inbeslagname van het bij de verhuurder gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden tot een schadevergoeding die gelijkstaat aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

5) Voor eventuele problemen aan de motor of het onderstel, wordt de huurder gevraagd om direct contact met de verhuurder op te nemen waarna de nodige actie kan worden ondernomen. Buiten de daguren en weekends belt de huurder op volgend telefoonnummer: 02 756 86 88 (Volkswagen Assistance)

6) De voertuigen worden door de verhuurder in een propere toestand ter beschikking gesteld. De huurder wordt gevraagd hetzelfde te doen wanner het voertuig terug wordt binnengeleverd. De mobilhomes mogen geenszins in carwashes worden gecleaned of met schuurmiddelen worden gepoetst. De binnenzijde mag enkel gepoetst worden met neutrale, niet bijtende producten. 

“Indien de properheid van het verhuurde goed niet voldoet aan de verwachting van de verhuurder heeft deze laatste éénzijdig het recht om hiervoor kosten aan te rekenen;

cleaning buitenzijde: 75 €

cleaning binnenzijde: 75 € (excl toilet/douche)

cleaning ijskast: 25 €

cleaning toilet/douche: 50 €

lozing toilet: 75€”

7) Minimale leeftijd voor verhuur en voor de bestuurder is 23 jaar. 

 

BETALING EN ANNULERING

“Voor de betaling verwijzen we naar de eerste bladzijde van dit contract. Bij niet betaling van ofwel het voorschot of het saldo van het contract tegen de vervaldag die opgegeven staat in het contract, heeft de verhuurder het recht het contract te annuleren. in dat geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

1) Bij annulering tot de derstigste dag voor vertrek verliest de huurder zijn betaalde voorschot

2) Tot 14 dagen voor vertrek verliest de huurder 50% van zijn totale huursom

3) Bij annulering daarna verliest de huurder de ganse huursom” 

 

TOEPASSELIJK RECHT

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst en de rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd.

Top